Đặt bàn tại Rokkasen Flagship Store

■ đặt phòng của 17 người trở lên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến cửa hàng.
■ Nếu bạn không liên hệ với chúng tôi qua 15 phút kể từ thời điểm đặt phòng sẽ được thực hiện như đặt phòng để hủy.
■ đặt phòng tại đơn ăn trưa Xin lưu ý rằng chúng ta không thể đưa bạn.
Bảy và Chủ Nhật lễ quốc gia Không có lời đề nghị của đơn ăn trưa.


<Về phí cho trẻ em>
■ 10 tuổi trở lên, tôi hy vọng việc đăng ký số lượng người như một người lớn.
■ Bạn sẽ có mặt tại một nửa giá của các học phí lên đến 9 tuổi đến 7 tuổi.
■ 6 tuổi trở xuống được miễn phí.
dưới 9 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Hãy thông báo cho tôi về 3 tuổi số lượng trẻ em.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.