Đặt bàn tại Sakita

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶We accept customers who are over high school age to enter the store. ▶ Reservations can be made online until 15:00 on the day. After that, please contact us by phone.
▶If you cannot find a reservation online, please contact the store.
Inquiries by phone: 0422-71-3133

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.