Đặt bàn tại Senara Omiya

▶ We accept online reservations for in-store dining from 2 people.
▶Customers with take-out reservations can place orders by entering the number of people per person.
▶For reservations of 9 people or more, please contact the store directly by phone.
▶Please contact the store directly by phone for dinner on Saturdays, Sundays, and holidays.
▶Reservations for course meals must be made at least 2 days before the date of your visit.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late. Inquiries by phone: 048-647-1129
dưới 5 tuổi
dưới 1 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
If you have any ingredients that you are not good at, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.