Đặt bàn tại Kyoto Gion Tempura ENDO Shinsaibashi

* From November 18th, weekday dinner time (16: 00-) and *
* Online reservations for takeaway menus *

● About delay in visit time
・ If you are more than 30 minutes late from the reservation time, the reservation will be automatically canceled and you will be charged for the cancellation fee.
・ If you are late, please contact us.
●allergies
・ We cannot respond to alcohol, and allergies to seasonings.
 Please fill in the following questions about ingredients.
● About children
・ Children's menu is not available. Please contact us about the menu.

Inquiries: 06-6210-2715

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.