Đặt bàn tại Kyoto Gion Tempura ENDO Shinsaibashi

* From November 18th, weekday dinner time (16: 00-) and *
* Online reservations for takeaway menus *

● About delay in visit time
・ If you are more than 30 minutes late from the reservation time, the reservation will be automatically canceled and you will be charged for the cancellation fee.
・ If you are late, please contact us.
●allergies
・ We cannot respond to alcohol, and allergies to seasonings.
 Please fill in the following questions about ingredients.
● About children
・ Children's menu is not available. Please contact us about the menu.

Inquiries: 06-6210-2715

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận