Đặt bàn tại Shojin Sougo

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection. ▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. ▶For reservations for 9 or more people, please contact the store directly.

▶For inquiries by phone: 03-5414-1133
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any food allergies or dietary restrictions.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.