Đặt bàn tại Sushi Han

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 7 people or more.
▶Children are limited to those who can eat the same course as adults. please note that.
▶Please refrain from coming to the store wearing too much perfume.
▶All seats are non-smoking.
▶All seats are counter seats.

Yêu cầu

If you have any ingredients that you dislike or are allergic to, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.