Đặt bàn tại Sushidokoro Hitoshi

Please be aware that seats may not be available upon request.
If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late.
Please contact the store directly for reservations of 9 people or more.
* If you use a tatami room for 1 or 2 people, you will be charged 10% of the dining fee. Please note. * Reservations with children will be provided only for the Japanese-style room.

Inquiries by phone: 082-247-1787
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.