Đặt bàn tại Nishiazabu Sushi Karin

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If we cannot contact you after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ All seats are non-smoking.
▶ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly.
▶ We also accept reservations for flowers and cakes for anniversaries and celebrations. Please contact the store directly.
Inquiries by phone: 03-6271-5749

* Please note that menu contents and prices are subject to change.
* Consumption tax and Service charge will be added to the displayed price.

<red> <Cancellation Policy> If you cancel on the day or the day before of your reservation , you will be charged the course price you have selected as the cancellation fee.
・ Same day: 100%
・ Previous day: 50%

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.