Đặt bàn tại Sushi & Japanese Cuisine Seikichi

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after the reservation time of 〇 minutes, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly when making a reservation for more than 〇 people. Inquiries by phone:

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.