Đặt bàn tại Sushi Sho (Pickup) - Hotel ZAGAKUKAN

受け取り場所が
箱根湯本***寿し笙***箱根町湯本642-1
となりますので、ご予約の際はお気を付けください。

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.