Đặt bàn tại Sushi Ishiguro

▶︎Cancellation Policy
Cancellation fee will be charged from the day before the event.
The day before: 50% of the course fee
100% of the course fee on the day of cancellation
Please understand this in advance.

▶Children are only allowed in the tatami room at lunch time.

Yêu cầu

Please indicate any food allergies.
If not, please indicate "none".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.