Đặt bàn tại Sobako Kaiseki Ginza Tean

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶For reservations of 17 people or more, please contact the store directly. ▶Children's menus are also available, so please contact the store directly. <Cancellation Policy> For cancellations and changes in the number of people, we will charge the selected course fee as a cancellation fee.
・On the day of reservation: 100%

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.