Đặt bàn tại Tempura Ginza ONODERA Namiki dori

▶We accept reservations 90 days in advance on a rolling basis on-line. Please note we require credit card details to secure your reservation. Reservations cannot be held without these details.
Online reservations are accepted up to one day prior to the reservation date.
  For reservations on the day, please call the restaurant by phone. ℡ 03-6264-5738
▶In order to offer the best ingredients of the day, please note that the menu is subject to change.
▶Cancellation fee: One day prior to booking day -50%, on the booking date -100% of total reservation. This policy also applies to reductions of the party.

Yêu cầu

【Accommodations】Please inform your hotel name and the hotel reservation name.
If there are any dietary restrictions, please inform us in advance so that we can arrange for the special dietary requirements.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.