Đặt bàn tại Tenshin Duck Ootemachi Financial City Grand Cube

▶ Please note that seats may not be available upon request. ▶ If you have any allergies or poor ingredients, please fill in the request column. ▶ Reservations for 31 people or more may be reserved, so please contact the store directly. ▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ℡ : 03-6262-5056
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.