Đặt bàn tại Tenshinhanten Asakusa EKIMISE

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you have any allergies or poor ingredients, please fill in the request column. ▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly for reservations of 21 people or more. ▶ Reservations may be confirmed by phone from the store. ▶ Please contact us the day before to change the number of reservations and details. Inquiries by phone: 050-3134-3898
dưới 7 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.