Đặt bàn tại THE THEATRE TABLE

▶If you use terrace seats, a charge of 500 yen/person will be charged.
▶Please note that we may not be able to accommodate your seat reservation request.
▶Please let us know if you have any allergies or dislike the ingredients. (*Please fill in the request field or contact us by phone.)
▶For reservations for 11 or more people, please contact the restaurant.

◆About cancellation◆
*If there is no contact on the day, 100% will be charged.
*If you are more than 30 minutes late from your reservation time, your reservation may be automatically canceled.
For inquiries by phone: 03-3486-8411
dưới 6 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. If there is none, please write "None".
Please fill in your request for additional plans here.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.