Đặt bàn tại Timhowan Tokyo Dome City LaQua

▶Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu lựa chọn chỗ ngồi của bạn. ▶Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn trong vòng 30 phút kể từ thời gian đặt chỗ của bạn, chúng tôi có thể phải hủy việc đặt chỗ của bạn. Hãy nhớ liên hệ với chúng tôi nếu bạn đến muộn. ▶Đối với đặt chỗ cho 11 người trở lên, vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa hàng. [Về việc sử dụng phòng riêng] - Khi sử dụng phòng riêng, sẽ phải trả phí phòng 4.000 yên (đã bao gồm thuế) bất kể số lượng người.・Có thể được sử dụng bởi tối đa 8 người.・Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn lịch trình thời gian 90 phút.・Hãy chắc chắn liên hệ với nhà hàng nếu bạn muốn hủy phòng riêng. *Nếu bạn hủy mà không liên hệ với cửa hàng, bạn có thể bị tính phí hủy. Xin lưu ý về điều này. Liên hệ qua điện thoại: 03-6801-8212
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

ベビーカーもしくはお子様椅子をご利用の際は数をご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.