Đặt bàn tại Tokyo Kitchen

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶For reservations for 17 or more people, please contact the store directly. For inquiries by

phone: 03-5341-4505

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
Birthday plates can be prepared. (If you only want a seat, we will charge 2200 yen) If you are interested, please write a message. Example) Happy Birthday 〇〇

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.