Đặt bàn tại Restaurant TOYO Tokyo

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶If you have any allergies, we may contact you to confirm.
▶We may refuse your reservation if there are many ingredients that you are not good at.
▶For reservations for 7 or more people, please contact the store directly.
▶We accept messages such as birthday plates for an additional 500 yen per plate.
▶If you have children under junior high school age, we will only provide private rooms.
▶If you would like to prepare meals for children, please consult with us in advance.

Announcement from Restaurant TOYO Tokyo cancellation policy
If canceled within 24 hours, a 100% cancellation fee will be charged.
Information on business hours (Lunch) 11:30 to 14:30 (LO 13:00) <Dinner> 18:00 to 23:00 (LO 20:00)
For inquiries by phone: 03-6273-3340 If you cannot connect by phone
Please contact us at the address on the right. info@toyojapan.jp
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please select whether you have any allergies below. If yes, please be sure to fill in the details in the request column. ({Example} Shrimp (don't like dashi soup), don't like mushrooms (soup OK))

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.