Đặt bàn tại TRATTORIA NIWA

▶The stay time will be 2 hours. note that. ▶From Monday to Saturday, last order is at 21:00 and closing is at 22:00. ▶On Sundays and public holidays, last order is at 20:00 and closing is at 21:00. ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late. ▶ Children are limited to those who can eat the same menu as adults. ▶Please contact the store directly for reservations of 9 people or more. Inquiries by phone: 03-6434-7155

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down. (If none, enter "None")
When it is crowded, the stay time in a seat will be 2 hours.If you use a private room, the stay time will be 3 hours.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.