Đặt bàn tại Okinawa Sumibi Ryoriten Umusannoniwa

◆Please let us know of any food allergies. ◆Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection. ◆If you are late for more than 30 minutes from your reservation time, your reservation may be automatically canceled. ◆Reservations are accepted from 90 days in advance. ◆Seats are limited for online reservations. If you cannot make a reservation on your desired date or time, please contact us by phone. ◆Reservations for 13 or more people must be made by phone.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.