Đặt bàn tại Kyoto Unagi Maehara

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when making a reservation for more than 9 people. Inquiries by phone: 050-3503-4230
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in. * If you answered "Yes", please fill in the request column.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.