Đặt bàn tại Yakiniku Ushigoro Omotesando (Takeout)

※予約時間は「商品のお受渡し時間」となります。
店舗ご予約はこちら

Yêu cầu

アレルギーや苦手な食べ物がございましたらご記入お願いします。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.