Đặt bàn tại Kurogewagyu Satsuma Ushinokura Azabu-juban

▶ Please be aware that seats may not be available upon request.
▶ If you have allergies or poor ingredients, please fill in the request column.
▶ If you are unable to contact us after 30 minutes, please contact us if you are late.
▶ ○ Please contact the store directly for reservations for more than one person.
▶ During congestion, there may be a two-hour system depending on the situation. For details, please contact us directly from the telephone number below.
Inquiries by phone: 03-6459-2939

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.