Đặt bàn tại Utsubohonmachi Gaku

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection. ▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. ▶If you are bringing a preschooler, please contact the store directly. For inquiries by phone: 050-3174-5197

Yêu cầu

If there are any ingredients that you cannot eat due to allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.