Đặt bàn tại Varm

[It will be a complete reservation system guide]
[Business hours]
《Dinner》 Restaurant 16:00~22:00
《Regular holiday》 Tuesday
[Information from värm]
・Please note that we may not be able to meet your specific seat requests.
・If you cannot contact us within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
・Please contact the store directly when making a reservation for more than 5 people.


Inquiries by phone: 022-219-3118

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. If "None", please write "None".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.