Đặt bàn tại Wakiya Ichiemi Charou

▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
An anniversary dessert original message can be attached. Please fill in the contents of the message in the comment field at the time of reservation. ※ We need about 20 characters.
▶Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.

* Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.
《Cancel Policy》
We accept cancellation until one day prior to your reservation.
On the day cancellation fee apply:
-For customer who chosen course - 50% cancellation fee per person
-For customer who have not chosen course - 5,400yen (including tax) per person
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

If you have any food allergies, please specify in the requested field.

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.