Đặt bàn tại Re:BAR

Reservation accepted for SET MENU or BOTTLE only.
Designation of seat cannot be arranged.
For the reservation of 10 or more guests or a group, please contact us at 02-2022-0333.
※ Guests under 20 years of age not are not admitted after 18:00
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.