Đặt bàn tại Subzero

Yêu cầu

苦手食材、アレルギーのあるお客様は、ご記入頂きますようお願い致します。
(例)1名甲殻類アレルギー、1名生魚NG。
(例) 生魚介類NG (ダシOK 加熱していればOK ホタテのみ食べれる)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.