Đặt bàn tại 高麗房

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶For reservations of 11 people or more, please contact the store directly.
▶We refrain from providing or bringing in alcohol due to priority areas for measures to prevent the spread of coronavirus.
▶ We accept online reservations for in-store dining from 2 people.
▶Takeout reservation customers can place an order by entering the number of people for one person. Inquiries by phone: 048-647-1060
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
If you have any ingredients that you are not good at, please fill in.
Please let us know if you would like a child chair.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.