Đặt bàn tại Unagi Suppon Yamasei

We are closed in March to prepare for relocation.Please make a reservation after April. ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please contact the store directly for reservations of 7 people or more. ▶Reservations for children are only accepted for those over the age of 12. Inquiries by phone: 050-3595-8818

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.