Đặt bàn tại YAUMAY

▶︎
NEW BUSINESS HOUR
Sat.Sun.Holiday
11:00〜22:00 (21:00L.O)

Weekday
Lunch
11:15-15:00(14:30L.O)

Dinner
17:00-22:00 (21:00 L.O)

Please seat 30minutes prior to last order

▶︎We have take out menu and Signature BOX , please contact us .
You can order this site for Signature BOX for 4p or for 2p


▶︎If you have children as company under 12years old, please contact us by phone call.
本店不接受12岁以下的孩童,如造成不便敬请谅解。

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ Please contact the store directly when booking for 13 people or more.

Yêu cầu

Please write if you have serious allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.