Đặt bàn tại YAUMAY

▶︎If you have children as company under 6 years old, please contact us by phone call.
▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ Please contact the store directly when booking for 13 people or more.

Yêu cầu

Please write if you have serious allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.