Đặt bàn tại Yukishio Steak

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 8 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 0980-79-7978
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.
Are you using it on your birthday or anniversary?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.