จองที่ร้าน Akasaka Shisen Hanten

<Request regarding reservations during lunchtime on weekdays> Reservations for lunchtime on weekdays except weekends and holidays are accepted from 11:30 to 12:00 or 13:00. Please understand. Thank you.・Please let us know the purpose of your dinner (birthday, entertainment, etc.) and food allergies.・Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies. Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating. <Notes> *Weekday lunch Reservations will be limited to course meals. (Minimum of 2 people) *For reservations of 11 people or more or private rooms, please contact the following. *If you make a reservation on the day, please call us. <Notes> * Reservations for weekday lunch will be made only for course meal.* For reservations of more than 11 people or private rooms, please contact us.* Sorry for your inconvenience if you make a reservation on the day, please call us. : Akasaka Sichuan Hotel 03-3263-9371
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.