Đặt bàn tại Akasaka Shisen Hanten

<Request regarding reservations during lunchtime on weekdays> Reservations for lunchtime on weekdays except weekends and holidays are accepted from 11:30 to 12:00 or 13:00. Please understand. Thank you.・Please let us know the purpose of your dinner (birthday, entertainment, etc.) and food allergies.・Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies. Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating. <Notes> *Weekday lunch Reservations will be limited to course meals. (Minimum of 2 people) *For reservations of 11 people or more or private rooms, please contact the following. *If you make a reservation on the day, please call us. <Notes> * Reservations for weekday lunch will be made only for course meal.* For reservations of more than 11 people or private rooms, please contact us.* Sorry for your inconvenience if you make a reservation on the day, please call us. : Akasaka Sichuan Hotel 03-3263-9371
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.