จองที่ร้าน The Cafe by Aman(物販) - Aman Tokyo

* Please kindly visit our restaurant to pick up your products.
* The time of reservation will be the time you would like to come pick up the items.
* Due to nature of the products, we will not be able to answer to refund requests shall you wish to cancel the purchase, unless there is a reasonable fault in our product.

การร้องขอ

Please inform us in advance shall there be changes in the time of your visit.
You will be charged a100% cancellation fee in case you do not come pick up your order without prior notice.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป