จองที่ร้าน Urbano (Pickup & Delivery) - ANA Crowne Plaza Okayama

■ Okayama Prefecture Premium meal vouchers are available. This is a reservation page exclusively for "Takeout" and "Delivery". * For the time, select the time when you can pick up the item (desired delivery time). * We may ask you to confirm by phone. <Application method> Only advance reservations will be sold (until 15:00 two days before the application deadline) <Payment method> Advance credit payment at the time of reservation / Cash payment on the day <Delivery method> Delivery or delivery at the hotel <Delivery Hours> 11:00 am to 7:00 pm <Delivery range> Only one copy of the product will be delivered within a radius of 3 km from Okayama Station. <Telephone number> Inquiries about delivery 086-898-2262 Inquiries about products 086-898-2268 (10 am to 7 pm)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.