จองที่ร้าน Dojima Teppanyaki Restaurant - ANA Crowne Plaza Osaka

◆The displayed price includes service charge (10%) and consumption tax.
◆Please let us know in advance if you have any allergies or ingredients you cannot eat.
◆Please note that 30% will be charged for cancellations made 3 days before the reservation, and 50% for cancellations made 2 days or more in advance.
◆Menus and prices are subject to change without notice.
◆We may not be able to meet your request for seat selection.

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.