Đặt bàn tại Dojima Teppanyaki Restaurant - ANA Crowne Plaza Osaka

◆The displayed price includes service charge (10%) and consumption tax.
◆Please let us know in advance if you have any allergies or ingredients you cannot eat.
◆Please note that 30% will be charged for cancellations made 3 days before the reservation, and 50% for cancellations made 2 days or more in advance.
◆Menus and prices are subject to change without notice.
◆We may not be able to meet your request for seat selection.

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.