จองที่ร้าน Unkai - ANA Crowne Plaza Toyama

◆◆◆◆ Please select your desired service category from “Japanese food / Teppanyaki / Private room” ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ We may not be able to meet your request regarding seat selection ◆ ◆◆◆◆◆ ◇ All prices include consumption tax and service charge. ◇ Please let us know in advance if you have any allergies or ingredients that you cannot eat. ◇ Please note that 100% of the meal fee will be charged if you cancel or change the number of people on the day of your reservation. ◇ Menus and prices are subject to change without notice. ◇ A free shortcake with a message will be provided on birthdays and anniversaries only for reservations made 2 days in advance. If you wish, please enter your purpose and message in the request field. ◇ If you can not make a reservation for the desired time, number of people, menu, or if you want to make a reservation for a private room, please contact us by phone (Unkai direct: 076-495-1114). ◇ The deadline for online reservations is 21:00 the day before (14:00 for private room reservations 2 days before). For reservations on the day, please call us.
12 ปีและต่ำกว่า
1 ปีและต่ำกว่า

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน