จองที่ร้าน Angepatio

◆ Please inform me of meal application (birthday, entertainment etc.), food allergy.
◆ I am afraid we do not accept your seat selection.
◆ If you are late for more than 30 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Please understand beforehand that cancellation on course orders orders will be charged 100%.
◆ Reservations of 8 people or more are received on the phone.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in here if you have any bad foods or allergies.
Please fill in the message plate if you have a request such as anniversary. Ex) Happy Birthday 〇 ○. Happy Wedding 〇 〇 & 〇 〇 1st Anniversary ○ ○ & ○.
次の確定画面に進んだ際に『コンタクトレス決済』のご案内がございます。
利用当日お食事終了後、会計の申出をしなくてもスマートに自動でお支払いを完了させるコンタクトレス決済を標準指定しています。
予約時に登録されたカードで決済され、登録された携帯に詳細が通知されます。

現金払い、別々でお支払い等考えられているお客様は
次のページでコンタクトレス決済の選択を外してください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.