จองที่ร้าน Angepatio

◆ Please inform me of meal application (birthday, entertainment etc.), food allergy.
◆ I am afraid we do not accept your seat selection.
◆ If you are late for more than 30 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Please understand beforehand that cancellation on course orders orders will be charged 100%.
◆ Reservations of 8 people or more are received on the phone.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in here if you have any bad foods or allergies.
Please fill in the message plate if you have a request such as anniversary. Ex) Happy Birthday 〇 ○. Happy Wedding 〇 〇 & 〇 〇 1st Anniversary ○ ○ & ○.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.