จองที่ร้าน anu

▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation time, we will be forced to cancel, so please contact us if you are late. ▶ When making a reservation for more than 5 people, please contact the store directly. ▶ Please consult about allergy ingredients, weak ingredients etc. at least 3 days before. We use a variety of ingredients, so if you have any ingredients that you are not good at, please contact the store. In the case of subsequent announcements, we will respond as much as possible, but please understand that it may be difficult to respond due to the purchase of ingredients and preparation. In

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.