จองที่ร้าน Family Buffet - AoAwo Naruto Resort

▶ It is non-smoking in all rooms. ▶ The indicated fee includes consumption tax and service charge. ▶ Guests using the accommodation plan with dinner must apply from "【dinner included staying plan】 seat only". ▶ The picture is an image. Menu contents and prices are subject to change without notice. ▶ If you have allergic ingredients etc, please tell us in advance. ▶ If you can not communicate after 30 minutes of reservation time we may be forced to treat as cancellation. If you are late, please be sure to contact us and confirm availability before use. ▶ As for the seat selection, we may not be able to accommodate your request. ▶ Please contact directly to restaurant reservation reception when booking more than 15 people. Inquiries by phone: Restaurant reservation reception 088-687-2913 (10: 00 ~ 18: 00)
75 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป