จองที่ร้าน Fukui Bouyourou

Guidance
● Please note that the dishes are subject to change depending on the season and purchase.
● Please view the food photo as an image.
● 10% service charge and consumption tax will be charged separately from the indicated amount.

Course meal cancellation fee
● 50% 2 days before
● 70% one day before
● 100% on the day ※ Please contact us by phone for any changes or cancellations.

Inquiries
TEL: 03-6427-2918
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน