จองที่ร้าน La Veranda - APA Hotel Tokyo Shiomi Ekimae

Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.
There is no time limit on usage, but there may be time limit depending on congestion situation and plan.
Fees vary with weekends and holidays on weekdays.
Parking fee is free during meals.

If you can not make an online reservation or make a reservation for the day on a phone booking, please do not hesitate to contact us.
If you have coupons, discounts, etc., fill in the following requested fields and bring your coupon on that day
03-5653-8111
Open Hours Lunch 11: 30 ~ 14: 00 Dinner 17: 30 ~ 21: 00
11 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.