Đặt bàn tại La Veranda - APA Hotel Tokyo Shiomi Ekimae

Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.
There is no time limit on usage, but there may be time limit depending on congestion situation and plan.
Fees vary with weekends and holidays on weekdays.
Parking fee is free during meals.

If you can not make an online reservation or make a reservation for the day on a phone booking, please do not hesitate to contact us.
If you have coupons, discounts, etc., fill in the following requested fields and bring your coupon on that day
03-5653-8111
Open Hours Lunch 11: 30 ~ 14: 00 Dinner 17: 30 ~ 21: 00
dưới 11 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.