จองที่ร้าน Takeichi

▶Table seating is available for more than 4 people.
▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.

การร้องขอ

Please let us know about your allergy.
※ Please fill in the following [request column] for the target food.
※ 【Example】 1 person shrimp allergy.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.