จองที่ร้าน Grand Ball Room

▶ For cancellation on the day, 100% cancellation charge will be charged. ▶ If you would like to make a reservation for more than 5 people, please contact us by phone. ▶ Please note that we may not be able to meet your request when you specify your seat. ▶ All seats are non-smoking. ▶ If you are more than 15 minutes late from the reservation time without contacting us, we may cancel your reservation automatically. ▶ 7 items of allergy-specific raw materials are indicated in pictograms in each dish description. <font color="red">* The Grand Ballroom will be a venue without windows. Please note that.</font> * Please note that menu contents and prices are subject to change. * A service charge of 15% will be charged separately from the displayed charge. ****************************************************** ** Restaurant Reservation 045-522-0077 (10 am-5pm)
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป