จองที่ร้าน Lobby Lounge "Sea Wind" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

◆Reservations are only accepted for "Afternoon Tea Set" and "Sweets Parade". ◆Please check the cancellation charges listed in each plan. ◆Taxes and service charges are included in the displayed prices. ★☆★ Please enter the total number of people including children ★☆★ ★☆★ Be sure to select <number of people> <date> <time> before viewing ★☆★ For the latest availability, please refer to "Number of people , enter the "quantity" of the desired plan and check from the calendar.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.