Đặt bàn tại Lobby Lounge "Sea Wind" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

◆Reservations are only accepted for "Afternoon Tea Set" and "Sweets Parade". ◆Please check the cancellation charges listed in each plan. ◆Taxes and service charges are included in the displayed prices. ★☆★ Please enter the total number of people including children ★☆★ ★☆★ Be sure to select <number of people> <date> <time> before viewing ★☆★ For the latest availability, please refer to "Number of people , enter the "quantity" of the desired plan and check from the calendar.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.